ביטול עסקה

ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט פליימוביל ישראל תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוחות לאתר פליימוביל ישראל. בהודעת הביטול יש לציין את מספר ההזמנה אותה מבקשים לבטל, שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני באמצעותה בוצעה ההזמנה. אם בקשת הביטול נמסרת בטלפון – יש לספק גם את מספר הטלפון של מבצעי ההזמנה.

ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

  1. בדואר אלקטורני לכתובת המייל info@amigo.co.il
  2. בטלפון 1599-501086

לקוחת רשאים לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוחות ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין. הנכם מתבקשים לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתכם להחזיר.

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחות (לפני יציאתם ממחסני האתר), לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם ממחסני האתר), יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

ניתן להחזיר את המוצר שרכשתם עד 14 ימי עסקים מרגע קבלתו כל עוד המוצר נמצא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. ההחזרה תעשה בתיאום מראש עם אתר פליימוביל ישראל באמצעות פניה באחת הדרכים המפורטות בראש עמוד זה.

הסבר על החזרת מוצרים ניתן לקרוא בעמוד משלוחים והחזרות.